Windmolen
Karturf 35
8447 DS Heerenveen
m +31 (0)6 504 831 39
NL70 ABNA 0432 6471 39
windturbine
Particuliere windenergie explatanten Nederlandse Vereniging Duurzame Energie Nederlandse Wind Energie Associatiewij zijn lid van:
windturbine

Informatie

Technisch en ander advies als extra ondersteuning bij projectontwikkeling kan voor klanten en partners substantiële meerwaarde opleveren.

 

TSWE heeft de afgelopen jaren waardevolle kennis en ervaring opgebouwd met het saneren en opschalen van bestaande solitaire windturbines en windparken, het in opdracht uitvoeren van specifieke studies en onderzoek. Ook is de beginjaren het projectmanagement verzorgd voor een aantal windprojecten in eigendom van WEOM - vroeger NUON, nu Vattenfall.

TSWE begeleidt partijen bij de verkoop van elektriciteit opgewekt met windturbines. Daarnaast heeft TSWE voor een aantal vervangingsprojecten het projectmanagement uitgevoerd en meerdere partijen geadviseerd bij het opschalen van hun project.

 

Aanpak

Specifiek technisch of andersoortig advies kan als losstaande projectexpertise worden aangeboden, of als onderdeel van een integraal pakket waarbij TSWE bijvoorbeeld specifieke kennis en ervaring inbrengt als tegenprestatie voor projectparticipatie.

 

Opties

Onderstaande opties behoren tot een reeks aan opties voor gericht advies en ondersteuning, inclusief:

  • de inbreng van specifieke windproject kennis in het voortraject bij locatie ontwikkeling, waarbij als voorwaarde snel en flexibel gehandeld moet worden;
  • projectplanvorming en ontwikkeling;
  • deelname in opschaling en herstructureringsprojecten;
  • verdisconteren van de waarde via adviesinbreng in windproject deelname;
  • waardebepalingen van bestaande windturbines wanneer nodig voor bijvoorbeeld herfinanciering;
  • advies en begeleiding bij windenergiecontracten;
  • alle meest voorkomende en bijzondere aspecten rond windenergie.

Gericht onderzoek en het in opdracht uitvoeren van studies over specifieke onderwerpen behoort tot onze advies portfolio, maar is momenteel een secundaire bedrijfsprioriteit.